Vrácení daní za dítě.

Vrácení daní za dítě.

Dobrý den, chci se zeptat požádal jsem vrácení daní za rok 2019 a 2020 na syna v zaměstnání jsme nějak přehlédli že sleva nebyla započítá do výplaty. Od prosince 2020 jsem v insolvenci. Musím vrácení přeplatku za daně poslat IS když jsem v tu dobu 2019 a nějaké ty měsíce 2020 v insolvenci nebyl? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

problematická je samotná otázka, zda je dlužník, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, povinen odevzdat insolvenčnímu správci daňový bonus či nikoliv. Na jednu stranu podléhají insolvenci jen příjmy, které podléhají exekuci, přičemž daňový bonus exekuci nepodléhá, což může být argument pro názor, že dlužník není povinen daňový bonus vyplácet insolvenčnímu správci, na druhou stranu insolvenční zákon říká, že dlužník je povinen vyplácet insolvenčnímu správci veškeré mimořádné příjmy, kromě příjmů, které insolvenční zákon vyjmenovává. Daňový bonus do příjmů, které dle insolvenčního zákona není dlužník povinen vyplácet insolvenčnímu správci, zahrnut není, což může být argument pro názor, že dlužník je povinen daňový bonus insolvenčnímu správci vyplatit. Doporučuji Vám proto obrátit se na Vašeho insolvenčního správce a zeptat se ho, zda si budete moci ten daňový bonus ponechat, nebo zda mu jej budete muset vydat. Bude-li jej insolvenční správce požadovat, můžete se obrátit na insolvenční soud s návrhem, aby vydal rozhodnutí, že daňový bonus nejste povinen vydat insolvenčnímu správci. Jako argument můžete uvést, že daňový bonus nepodléhá exekuci, takže by neměl podléhat ani insolvenci. Insolvenční soud pak Vašemu návrhu buď vyhoví, nebo Vám vysvětlí, že jste povinen daňový bonus odevzdat insolvenčnímu správci.