Vrácení daní

Vrácení daní

Dobrý den,
prosím o radu. Zaměstnavatel se dostal do finančních problémů a v tuto chvíli je před rozhodnutím o úpadku. Nevyplatil nám březnovou mzdu, o tu zažádám na Úřadu práce. Součastí březnové výplaty je ale také přeplatek – vrácení daní. A o ten nevím, na koho se mohu obrátit a jak dále postupovat. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

doporučoval bych Vám přihlásit si tuto pohledávku za Vaším zaměstnavatelem do jeho insolvenčního řízení (přihlášku je možné podat od zahájení insolvenčního řízení, nejpozději do 2 měsíců od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvečním rejstříku). Pohledávka se přihlašuje na předepsaném formuláři (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). Přihláška se podává u insolvenčního soudu ve dvojím vyhotovení. Pokud insolvenční správce vyhodnotí Vaši pohledávku jako tzv. zapodstatovou (přednostní), vyrozumí Vás o tom a poučí Vás, jak máte pohledávku uplatnit v insolvenčním řízení (v takovém případě se vyplňuje formulář “Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou”).