Věřitelé po ukončení insolvence

Věřitelé po ukončení insolvence

Dobrý den,
Je pravda,že po ukončení Insovence nemůžou věřitelé pět let nic požadovat?
Když ano , jaké číslo má tento zákon?

Odpověď

Dobrý den, 

jestliže dlužník projde řádně oddlužením a je mu vydáno osvobozující usnesení, kterým je dlužník osvobozen od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje na pohledávky vzniklé do dne prohlášení úpadku. Závazky dlužníka nezanikají, ale věřitelé je již nemohou vymáhat ( vůbec je nemohou vymáhat, ne jen pět let ) – § 414 ins.zákona. Jestliže ale dlužník projde konkurzem a nikoli oddlužením, nedoplacené pohledávky jsou po ukončení insolvenčního řízení i nadále vymahatelné.