Věřitel

Věřitel

Dobrý den, jsem OSVČ. Společnost vlastnící restauraci, které jsem dodával zboží
má v živnostenském rejstříku uvedeno 6.1.2021 rozhodnutí o úpadku. Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem se mohu přihlásit jako věřitel. Jaká je lhůta pro přihlášení? Nebo mi prosím poraďte, kam se mohu obrátit pro radu.

S díky a pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

pohledávku za dlužníkem můžete přihlásit do jeho insolvenčního řízení ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). Přihlášku pohledávky je třeba podat k soudu na předepsaném formuláři (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení a přikládají se k ní doklady o pohledávce (např. objednávka+vystavená faktura, nebo smlouva, ze které vyplývá pohledávka+vystavená faktura, anebo smlouva/objednávka+upomínka o zaplacení – samotná faktura nestačí). Průběh řízení můžete sledovat v insolvenčním rejstříku.