Věřitel zkrachoval

Věřitel zkrachoval

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to je, když firma – s.r.o., od které jsem si půjčila peníze, zkrachovala a vstoupila do insolvence. Mám splátkový kalendář, mám podle něj stále platit na účet s.r.o.? Pokud ne, jak mám postupovat? Nebudu muset zaplatit celou částku najednou? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že již byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, jsou jeho dlužníci povinni platit na účet insolvenčního správce. Pokud byste platila nadále na účet té společnosti a tyto peníze by tato společnost nepoukázala insolvenčnímu správci, pohlíželo by se na Vaši platbu jako na nezaplacenou, a musela byste ji znovu zaplatit na účet insolvenčního správce. Předpokládám, že insolvenční správce té společnosti vyrozumí všechny její dlužníky o prohlášení konkurzu na její majetek, a vyzve je, aby platby zasílali na jeho účet. Prohlášením konkurzu na majetek dlužníka se jeho nesplatné pohledávky stávají splatnými, a to ke dni prohlášení konkurzu, takže je třeba počítat s tím, že Vás insolvenční správce vyzve k jednorázovému splacení zbývající dlužné částky. Máte však možnost domluvit si s insolvenčním správcem splátkový kalendář. Doporučuji Vám kontaktovat insolvenčního správce a požádat jej o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu, pod kterým máte posílat jednotlivé platby.