Uzavření manželství

Uzavření manželství

Jaký by měl dopad uzavření manželství na mě a mou budoucí manželku co se týče majetku?
Dočetl jsem se, že uzavření manželství s osobou v oddlužení se nijak nedotkne ani majetku, který vlastní druhý z manželů v době uzavření manželství a že ani nemůže dojít k vytvoření společného jmění manželů dokud mi neskončí insolvence. Pochopil jsem tedy správně, že finance, které vnese budoucí manželka do manželství jsou pouze její a insolvence se jich nedotkne?

Odpověď

zodpovězeno v předchozím emailu