úroky

úroky

Dobrý den,
Prosím o radu, či pomoc.
Jak je to s úroky po dobu insolvence, s kterou banka souhlasila.

V roce 2014 jsem požádal o insolvenci, která mi byla schválena. Vše jsem plnil a prosincem loňského roku bylo vše splněno.

Součástí „oddlužení“ byla i Americká hypotéka – zajištěný úvěr. Ta činila na začátku oddlužení k 23.9.2014 částku 801 689,- Kč. Běžná splátka měla činit cca 4800,- Kč měsíčně. Insolvenční správce posílal bance měsíčně dle procentuálního rozdělení přibližně 4000,- Kč.

Za dobu více jak 5-ti let jsem tedy splatil dle výpisu z banky (saldo 103025,- + jistina 694799,- = 797 824,-Kč) necelé 4 000,-Kč.

Děkuji za info či radu, s pozdravem Kozlíček.

Odpověď

Dobrý den, pane Kozlíčku,

vycházím z toho, že ten úvěr (americká hypotéka) nebyl zajištěný Vaší nemovitostí, ale nemovitostí 3.osoby (kdyby byl úvěr zajištěný Vaší nemovitostí, pak by mohl věřitel požadovat úroky od skončení insolvenčního řízení, nikoliv úroky přirostlé za dobu trvání insolvenčního řízení). Je-li předmětný úvěr zajištěný nemovitostí 3. osoby, může věřitel požadovat úroky i za dobu trvání insolvenčního řízení. Úroky ale nemůže věřitel vymáhat (exekučně) od Vás, protože Vás soud osvobodil od placení zbylých pohledávek (tedy i úroků). Tyto úroky může požadovat od zástavního dlužníka. Věřitel se může uspokojit pouze z majetku sloužícího k zajištění závazku; je-li však zástavní dlužník zároveň osobním dlužníkem (tj. pokud se zavázal splnit dluh společně s dlužníkem), pak se může věřitel uspokojit z jeho veškerého majetku (z příjmů, z bankovních účtů, prodejem movitých věcí, příp. i jiných nemovitostí).