Uplatnění pohledávky v již probíhajícím insolvenčním řízení

Uplatnění pohledávky v již probíhajícím insolvenčním řízení

Dobrý den, půjčila jsem peníze člověku v insolvenci a nemá se k vrácení. Můžu se obrátit na jeho správce a řešit to s ním? Děkuji za odpověď.

Odpověď

V rámci probíhajícího insolvenčního řízení by se Vaše pohledávka řešila pouze za předpokladu, že vznikla před podáním insolvenčního návrhu a vy jste ji v zákonem stanovené lhůtě přihlásila. Pokud tomu ale dobře rozumím, půjčila jste peníze člověku, který již byl v insolvenčním řízení. Z pohledu tohoto řízení je to nová pohledávka, která do řízení nespadá a správce není příslušný k tomu, aby ji řešil. Vyzvěte Vašeho dlužníka se splacením dluhu a zároveň ho upozorněte, že případné soudní vymáhání by pro něj znamenalo zrušení schváleného oddlužení.