Úpadek v době uzavření prodejny během vládních opatření

Úpadek v době uzavření prodejny během vládních opatření

Po jarní vlně coronaviru a uzavření mal. prodejen, jsem usoudila, že nejsem schopna hradit svoje závazky a tak jsem požádala o možnost oddlužení. Jsem OSVČ -maloobchodní prodejna. Dne 8.9.2020 rozhodl KS o schválení mé žádosti. Jsem teď ve fázi schvalování. Dne 5.1.2021 jsem měla první jednání se svým IS. Nemám tedy zatím schválený úpadek a možnost splácení. Je na mne ovšem nahlíženo, jako na osobu v úpadku. Nemám nárok na žádný kompenzační bonus ani program vlády – jsem osoba v úpadku. Zároveň mi bylo sděleno mým IS, že se může stát, že když v současné době nemám odpovídající příjmy, soud mi ani žádost neschválí. Jsem momentálně bez jakéhokoliv výdělku – nouzový stav a prodejna je opět od října mimo 2 týdnů do 22. 1. 2021 uzavřena. Dočetla jsem se, že toto je na základě rozhodnutí EU, ale když jsem tento podklad prostudovala, dozvěděla jsem se z něj, že EU zde poukazuje na osoby v úpadku a měl by zde být volen zvláštní přístup, pokud jse o úpadky, které vznikly v roce 2020. Co mám tedy v současnosti dělat? Mohu se někam obrátit?

Odpověď

Dobrý den,

zda Vám soud schválí či neschválí oddlužení, to bude z velké části záviset na tom, co napíše Váš insolvenční správce (IS) do zprávy pro oddlužení. Pokud v ní IS uvede, že nemáte v současné době dostatečný příjem a že z tohoto důvodu nenavrhuje schválení oddlužení, pak Vám soud oddlužení pravděpodobně neschválí a insolvenční řízení zastaví. Jestliže IS do zprávy pro oddlužení napíše, že sice v současné době nemáte dostatečný příjem, protože nemůžete vykonávat podnikatelskou činnost v důsledku vládního nařízení, ale je velmi pravděpodobné, že po zrušení vládního nařízení, které Vám zakazuje provozovat Vaši živnost, dostatečný příjem mít budete, tak Vám soud oddlužení pravděpodobně schválí. Soud může schválené oddlužení zrušit, pokud dlužník nezaplatí více než 3 splátky. Dlužník ale také může požádat soud o přerušení průběhu oddlužení, resp. o odklad splátek. Pokud Vám soud oddlužení schválí, mohla byste de facto ihned požádat o přerušení průběhu oddlužení, resp. o odklad splátek, a to na dobu, po kterou bude účinné vládní nařízení, které Vám zakazuje provozovat Vaši živnost. Vyhoví-li soud takové žádosti, začala byste splácet až po otevření Vaší prodejny.