Úmrtí jednoho z rodičů, dědictví a souběžně končící insolvence.

Úmrtí jednoho z rodičů, dědictví a souběžně končící insolvence.

Dobrý den, chci se zeptat na pár věcí.
Jsem již na konci insolvence – respektive k úplnému ukončení dojde během měsíce dubna, tohoto roku. Začátkem ledna mě umřela matka. Dědické řízení ještě nebylo zahájeno a vzhledem k současné situaci, ani tak brzo nejspíš nebude.

Chci se zeptat, jestli je mou povinností informovat insolvenčního správce o úmrtí matky?

Nebo mu musím dát informace, až o zahájení dědického řízení?

A ještě jeden dotaz.

Jsem povinnen informovat o všech výše uvedených skutečnostech i v případě, kdy by bylo dědické řízení zahájeno, byť třeba i jeden den po ukončení insolvence?

Předem Vám mnohokrát děkuji za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci hodnoty získané dědictvím. Zda je dlužník povinen informovat insolvenčního správce o zahájení dědického řízení, je diskutabilní, resp. zákon takovou povinnost dlužníkovi přímo neukládá, nicméně mu ukládá povinnost informovat insolvenčního správce o podstatných změnách. I když se dědictví nabývá ke dni úmrtí zůstavitele (zemřelý), pokud usnesení o vypořádání dědictví nabude právní moci až několik měsíců po skončení insolvenčního řízení, pak jsem přesvědčen, že získaný majetek nebudete povinen dodatečně vydat ke zpeněžení. Z opatrnosti bych doporučil insolvenčního správce informovat o zahájení dědického řízení, jakmile toto řízení bude zahájeno, ale jen v případě, že bude řízení zahájeno dříve, než insolvenční správce podá soudu zprávu o splnění oddlužení (tuto zprávu předkládá insolvenční správce soudu zhruba do měsíce od skončení splátkového kalendáře). Laicky řečeno insolvenčního správce už nezajímají skutečnosti, které nastanou po odeslání zprávy o splnění oddlužení. Po obdržení zprávy o splnění oddlužení soud vydá usnesení, kterým vezme na vědomí splnění oddlužení, osvobodí dlužníka od placení zbylých závazků a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí. I kdybyste poté v rámci dědického řízení získal nějaký majetek, nedovedu si představit, jak by se to technicky udělalo (kdo by měl majetek prodávat), když by již neprobíhalo insolvenční řízení a nebyl by zde žádný přidělený insolvenčí správce. Jsem tedy přesvědčen, že majetek, který získáte dědictvím po skončení insolvenčního řízení, nebudete povinen vydat insolvenčnímu správci, protože se soud již Vaším případem nebude zajímat (insolvenční řízení skončí právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení) a ani zde nebude žádný insolvenční správce (jeho funkce také skončí právní mocí usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení). Kdybyste majetek získal před podáním zprávy o splnění oddlužení, pak byste jej byl povinen vydat insolvenčnímu správci.