Úleva na děti

Úleva na děti

Dobrý den chtěla bych se zeptat když je člověk v insolvenci a chce si požádat daně úlevu na děti jestli mu to insolvenční správce může vzít nebo ne děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník uplatní slevu na dítě u svého zaměstnavatele, zvýší se mu tím čistá mzda a zároveň se mu tím pádem zvýší i jeho srážky ze mzdy. Vznikne-li dlužníkovi při ročním zúčtování daně z příjmů přeplatek na dani a tento přeplatek představuje daňový bonus, pak existují dva protichůdné názory, zda je dlužník povinen tento daňový bonus vydat insolvenčnímu správci či nikoliv. Na jednu stranu se v insolvenčním řízení postihuje majetek, který lze postihnout v exekuci, přičemž daňový bonus exekucí postihnout nelze, na druhou stranu insolvenční zákon taxativně vyjmenovává (mimořádné) příjmy, které dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci, a daňový bonus mezi těmito příjmy uveden není. Postihne-li insolvenční správce daňový bonus, může dlužník podat u insolvenčního správce návrh na vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, rozhodne o něm insolvenční soud.