Ukončení IŘ

Ukončení IŘ

Dobrý den, blíží se mi tříleté výročí insolvenčního řízení. Během této doby byl prodán majetek v hodnotě 2 mil. Kč. Celková výše pohledávek je cca 2,9 mil. Kč, z toho 1,5 mil. Kč je zajištěný věřitel. Celkem tedy jsem prodejem nemovitosti umořil více než 60% z přihlášených pohledávek. Mohu soud požádat o osvobuzující rozsudek?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce po 3 letech plnění splátkového kalendáře automaticky zjišťuje, zda dlužník splatil 60% nezajištěných pohledávek. Zjistí-li, že se tak stalo, předloží soudu zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení zbylých pohledávek, přičemž právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.