Ukončení insolvence po 3 letech

Ukončení insolvence po 3 letech

Dobrý den, přítel má schválenou insolvenci ke konci roku 2019. První placení měsíčních plateb začalo v dubnu 2020. Přibližně tedy do půl roku mu konci 3 roky. Momentálně má zaplaceno přibližně 100tis.z celkových 400tis. Vznesli jsme dotaz na insolvensniho správce, kolik má zaplaceno a kdy končí období 3 let, že by tu byla teoretická možnost, že bych mu pomohla doplatit do 3 let 60% dluhu. Správce však odpověděl, že neví, zda by soudce insolvenci po 3 letech ukončil.
Mysleli jsme, že v případě zaplacení alespoň 60% do 3 let se tak stane. Není tomu tak vždy? Co pro to můžeme udělat, aby to soudce schválil? Děkuji za odpověď, Petra

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo usnesení o úpadku Vašeho přítele zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019 a pokud bude mít po zaplacení 36. splátky splaceno min. 60%, přičemž je zcela lhostejno, jakým způsobem dojde k zaplacení takové částky (např. jednorázovým zaplacením potřebné částky nejpozději ke splatnosti 36. splátky), pak je insolvenční správce povinen podat soudu tzv. zprávu o splnění oddlužení. Na základě této zprávy soud vydá usnesení, jímž osvobodí Vašeho přítele od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.