Ukončení insolvence

Ukončení insolvence

Dobrý den, uhradil kde 100% insolvence.17.6.2020 mi došlo od soudu usnesení o osvobození dlužníka od placení pohledávek.V insolvenčním rejstříku je uvedeno,,vyřízená věc,,.Doslechl jsem se, že tím není insolvence ukončena, že je ukončena až usnesení nabyde právní moci.Je to pravda a jak dlouho trvá nabytí právní moci od usnesení o osvobození dlužníka od placení pohledávek?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení končí právní mocí rozhodnutí, kterým vzal soud na vědomí splnění oddlužení. Kdy toto rozhodnutí nabude právní moci  závisí na tom, kdy bylo rozhodnuto o Vašem úpadku. Pokud to bylo před 01.06.2019 Potom do předmětného rozhodnutí není přípustné odvolání a rozhodnutí nabude právni moci jeho doručením . Jestliže ale bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 01.06.2019, je do rozhodnutí soudu přípusné odvolání a potom by rozhodnutí nabylo právní moci marným uplynutím  15ti denní lhůty pro podání odvolání, popř.  až právní mocí rozhodnutí o podaném odvolání. Dovoluji si upozornit, že i po skončení insolvečního řízení budou v insolvenčním rejstříku přístupné informace o řízení. K vyškrtnutí dlužníka dochází po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení.