ukončení insolvence

ukončení insolvence

Dobrý den,
Známý končí insolvenci, kdy jeho poslední měsíční splátka má být v březnu 2023. Nyní mu insolvenční správce napsal (přesně k datu 2.11.2022), že jeho měsíční splátky musí navýšit o 2,5 násobek původní měsíční splátky, aby dosáhl 30% splacené částky. Takovou splátku si nemůže dovolit, lze s tím něco udělat? Insolvence samozřejmě byla smluvena před novelou zákona o oddlužení. Co se případně stane se zaplacenou částkou, když insolvenci soud zruší? Není zákon na včasnější informování dlužíka insolvenčním správcem? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce podává soudu každý rok zprávu o plnění oddlužení, kde je předpokládaná míra uspokojení vždy vyčíslena – aktuální částka uspokojení a předpokládaná. Tyto zprávy jsou volně přístupné k nahlédnutí v insolvenčním rejstříku. Nevím, jak Váš známý se správcem komunikoval, nevím, jak dosud insolvenční řízení probíhalo, jestli se sám o průběh svého oddlužení zajímal či nikoli. Soud může v určitých případech vydat osvobozující usnesení i dlužníku, který 30% neuhradil, např. z důvodů nemoci. Jestliže bude oddlužení zrušeno nebo doběhne, ale soud nevydá osvobozující usnesení, budou po ukončení insolvenčního řízení věřitelé pohledávky, ve výši, ve které nebyly doplaceny, vymáhat.