Ukončení insolvence

Ukončení insolvence

Dobrý den, moje maminka, která je v invalidním důchodu 2st. ma insolvenci. Dne 04.03. 2019 soud vydal: Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení
K 30/4/2021 ma již splaceno 35,86% z celkového dluhu.. bohužel s jejím insolvenčním správcem není žádná řeč.. nehledě na to, že se mu nedá pomalu ani dovolat a když už, tak je velice nepříjemný, až zlý na mou maminku.. A proto se obracím na Vás… Skutečně musí maminka platit insolvenci celých 5let ? Popravdě se v tom vůbec nevyznám .. Četli jsme něco o ukončení insolvence po 3let .. proto bych se Vás ráda zeptala, za jakých podmínek a zda vůbec ma na toto má maminka nárok ? A kdyby tu ta možnost byla?! Může si maminka sama podat, zadost na ukončení insolvence ?
Moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Vaše matka musí splácet celých 5 let (60 měsíců), protože její insolvenční řízení se řídí tehdejší platnou právní úpravou, která jednoznačne stanovovala, že splátkový kalendář se plní po dobu 5 let. Až novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti ke dni 1.6.2019, zavedla zkrácené, tedy tříleté, oddlužení pro starobní důchodce a invalidní důchodce v 1. a 2. stupni a dále pro dlužníky, kteří splatí za 3 roky alespoň 60% pohledávek. Tato “nová” pravidla ovšem platí pouze pro “nové” dlužníky, resp. pro dlužníky, u kterých bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019. Jelikož u Vaší matky bylo usnesení o úpadku vydáno dne 4.3.2019, a bylo tedy zveřejněno v insolvenčním rejstříku 3 měsíce před 1.6.2019, řídí se její insolvenční řízení “starou” právní úpravou, která zkrácené (tříleté) oddlužení neumožňovala. Vaše matka tedy musí plnit splátkový kalendář i nadále a splátkový kalendář jí skončí až zaplacením 60. splátky. Dříve může její oddlužení skončit jedině v případě splacení/doplacení 100% zjištěných pohledávek.