Ukončení insolvence

Ukončení insolvence

Dobrý den úspěšně jsem doplatil 100% z insolvence nic méně po doplacení mi přišel dopis od soudu že mám zaplatit právní zastoupení u jedné společnosti která vznikla před úpadek a ty po mě vymáhaji částku 3062 Kč můj dotaz zní mám tuto částku zaplatit když měli možnost si jí přihlásit do insolvence kde byla dána lhůta na přihlášení všech pohledávek. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

ačkoliv se osobně domnívám, že byste ty náklady platit neměl, protože náklady představují příslušenství pohledávky, na které se obecně také vztahuje osvobozující usnesení, z praxe mám spíše zkušenost, že soudy považují náklady právního zastoupení, jež byly přiznány po rozhodnutí o úpadku, resp. až po skončení insolvenčního řízení, za novou pohledávku, protože náklady řízení vznikají dle výkladu soudu až okamžikem právní moci rozhodnutí, které tyto náklady přiznávají. Doporučil bych Vám podat proti tomu usnesení, resp. proti výroku o nákladech řízení odvolání s argumentací, že jste byl v rámci insolvenčního řízení osvobozen od placení zbylých závazků a že se domníváte, že se toto osvobození vztahuje i na náklady řízení, neboť náklady řízení představují příslušenství pohledávky a osvobození se vztahuje i na příslušenství pohledávky. Odvoláním se domáhejte toho, aby odvolací soud zrušil výrok, že jste povinen zaplatit náklady právního zastoupení žalobce. Odvolací soud buď Vašemu odvolání vyhoví, nebo Vám vysvětlí, proč se na ty náklady právního zastoupení nevztahuje osvobození z insolvenčního řízení.