Ukončení insolvence

Ukončení insolvence

Zajímá mne, kdy mám ukončenou insolvenci. V momentě, kdy správce dává zprávu zaměstnavateli, že už mu nemá zasílat moji mzdu, nebo v momentě, kdy správce zasílá soudu žádost o ukončení insolvence, nebo až v momentě, kdy soud rozhodne o skončení insolvence, či až po skončení zápisu v ins. rejstíku? Ptám se už kvůli tomu, že jako pracující DPČ jsem na podzim 2020 nedostala kompenzač. bonus proto, že jsem v insolovenci. Tak se ptám, pokud bude ještě nějaká další (třetí) vlna Covidu 19, ne že bych to nám všem přála, ale teoreticky, kdy bych mohla odškodnění dostat? Až bude skončen zápis v rejstříku nebo pokud soud vydá rozhodnutí a splnění odškodnění? Děkuji za odpověď. Květa

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení sice končí až okamžikem právní moci usnesení, kterým vezme soud na vědomí splnění oddlužení a kterým osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, ale povinnost odevzdávat splátky (vč. mimořádných splátek) končí v měsíci, kdy nastane splatnost poslední (tj. šedesáté) splátky. Jestliže je tedy např. poslední splátka splatná v měsíci prosinci 2020, pak už v lednu 2021 splátka odevzdána být nemá (dojde-li k tomu, jedná se o přeplatek a insolvenční správce jej dlužníkovi vrátí), stejně tak není dlužník povinen vydat insolvenčímu správci mimořádné příjmy, které získá od ledna 2021. Závěrem dodávám, že údaje o dlužníkovi jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku po dobu 5 let od skončení insolvenčního řízení, a poté dochází automaticky k jejich výmazu.