Ukončení darovací smlouvy

Ukončení darovací smlouvy

Dobrý den chci se zeptat. Přítelkyně má insolvenci. Já jsem její dárce takže platin za ní. A něco jí strhnou z výplaty. Má 3 děti. Nyní si našla práci kde bude sama schopna částku splácet. Už poslala několik imailu jestli bych mohl přestat platit dar aby si to platila sama a já nemusel. Insolvenci správce nereaguje ani na tel. ani na maily. Nevíme co stim. Či když bude schopná splácet jestli musím pokračovat splácením já. Děkuji.

Odpověď

E-maily správci tuto situaci nevyřeší tou správnou cestou. Vy jako dárce můžete dar jednostranně vypovědět. Výpověď musí být učiněna stejnou formou jako darovací smlouva samotná, tj. písemně a Váš podpis by měl být úředně ověřen. Takto výpověď doručíte insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. To je právo dárce. Je otázkou jaký dopad to bude mít do insolvence Vaší přítelkyně, zda po ní nebudou chtít doložit jiného dárce. Pokud se dar jednou dá, lze oprávněně požadovat, aby to takto bylo po celou dobu oddlužení ( nikoliv pouze po dobu nedostatečných příjmů),  protože po dlužníkovi lze spravedlivě požadovat, aby v oddlužení dosahoval co nejvyšších příjmů, aby bylo uhrazeno co nejvyšší procento závazků. Toto by si po čase měla Vaše přítelkyně vykomunikovat s insolvenčním správcem, aby jí to na konci oddlužení nekladl za vinu.