Úhrada storno provizí

Úhrada storno provizí

Dobrý den, při ukončení zprostředkovatelské činnosti pro pojišťovnu byla sepsána dohoda o převodu mých smluv na jiného pojišťovacího zprostředkovatele. Touto smlouvou mnou sjednané pojistky převzal a tím pádem mu plynuly jak kladné provize, tak se touto smlouvou zavázal k úhradě případných storen. Tento člověk je teď v insolvenci a pojišťovna vyzvala mne k úhradě storno provizí. Z insolvenčního rejstříku vím, že si pohledávku plynoucí z těch storen přihlásili do insolvenčního řízení. Nerozumím tomu, proč to chtějí zaplatit po mně, když si tu pohledávku přihlásili v insolvenčním řízení u člověka, který na základě převodní smlouvy ty pojistky převzal. Jako podklad mi poslali seznam zrušených smluv, u kterých žádají vrátit provizi. Seznam je úplně stejný jako ten, který si přihlásili v insolvenčním řízení. Vše je smluvně s pojišťovnou ošetřeno, takže jsem předpokládal, že v budoucnu žádné provize nebudu muset vracet. Je vůbec možné, aby stejnou pohledávku vymáhali po obou obchodnících? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Bez znalosti konkrétní smlouvy uzavřené mezi Vámi, pojišťovnou na novým zprostředkovatelem  se nemohu blíže vyjádřit.  Pouze předpokládám, že smlouva obsahoval ujednání o  ručitelském popř. jiném závazku v případě neplnění jedním z Vás. V takovém případě by byl postup pojišťovny oprávněný. Uplatněná pohledávky v insolvenčním řízení nebrání věřiteli v jeho vymáhání za ostatními zavázanými osobami. Vy byste potom v rozsahu poskytnutého plnění vstupoval do řízení na místo pojišťovny jako věřitel.  Doporučuji Vám bedlivě se seznámit se všemi právy a povinnosti, která zmíněná smlouva obsahuje.

Pokud by původní zprostředkovatelská smlouva ani  smlouva o převodu na jiného zprostředkovatele  takové ujednání neobsahovala, bylo by na místě, abyste  požadavek pojišťovny odmítl jako neoprávněný..