uhrada pohledávek

uhrada pohledávek

Prosím, můžete mi sdělit, proč věřitel, kterému bylo 460.000, které by zaplatil dlužník málo, prý je to pouze 50 % úhrady pohledávek, tak mi prodá střechu nad hlavou, a k úhradě pohledávek mu najednou stačí 277 tisíc. Třikrát jsem podávala žalobu, že výši pohledávek, které byly údajně 525.000 uhradím, tak najednou insolvenční správce a pí. JUdr. Křivánková z KS Praha 5 nemá zájem. Tak kde proboha vezmou ten zbytek, když 460.000 od dlužníka bylo 50 procent. Asi proto , že je to podvod na lidi, jak je obrat o majetek. To jsme to tady dopracovali s tou jejich slavnou demokracií. Třikrát jsem podávala žalobu k soudu, že jako dlužník uhradím ten zbytek dluhu, ale to už nemají zájem, on totiž ten dluh nebyl 525.000 ale 298.000. Jsou to zloději, celej Babiš a spol

Odpověď

Dobrý den,

v insolvenčním řízení, resp. v oddlužení rozhodují o způsobu oddlužení (plnění splátkového kalendáře, nebo zpeněžení majetku) nezajištění věřitelé. Na schůzi věřitelů konané dne 7.9.2015 hlasoval jediný zúčastněný nezajištěný věřitel pro oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty a usnesením ze dne 30.9.2015 soud oddlužení zpeněžením majetkové podstaty schválil. Toto usnesení potvrdil i odvolací soud, který Vám vysvětlil, že o způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé. Způsob oddlužení tedy nezávisí na předpokládaném uspokojení věřitelů jedním nebo druhým způsobem oddlužení, ale čistě na svobodné vůli nezajištěných věřitelů, byť by zvoleným způsobem došlo k podstatně nižšímu uspokojení pohledávek než při druhém způsobu oddlužení. Jinak řečeno, zvolí-li věřitelé způsob oddlužení, který jim přinese mnohem méně peněz než druhý způsob oddlužení, je to jejich právo, které nemůže ani soud změnit. Negativním dopadem tohoto rozhodnutí je nižší uspokojení jejich pohledávek. Jelikož již Vaše insolveční řízení pravomocně skončilo, nelze postup, kterým bylo rozhodnuto o způsobu oddlužení, znovu otevírat a přezkoumávat (nehledě na to, že by byl výsledek stejný, jako je nyní).