Tříletá lhůta po ukončení insolvence

Tříletá lhůta po ukončení insolvence

Dobrý den, mohla bych prosím znát odpověď,když jsem zaplatila insolvenci v míře 33% a soud vydal osvobozující usnesení od zbylého dluhu a osvobodil i ins.správce od funkce,co se děje dál? Soud nadále lustruje bývalého dlužníka? Po osvobozujícím usnesení nesmí na dlužníka vyjít nic najevo,nebo něco spáchat během dalších tří let od osvobození od dluhů. Tak by mě zajímalo, kdo kontroluje bývalé dlužníky, když už ins.správce nemá dlužníka na starost. Je to o tom, že když dlužník něco z finanční stránky provede, tak insol.soud díky lustraci na to příjde? Nebo to oznámí ins.soudu poškozený? Nic jsem neprovedla, jen se bojím, že se mi nechtěně během tří let podaří udělat nějaká bota. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, 

po právní moci usnesení, kterým Vás soud osvobodil od placení zbylých závazků (a insolvenčního správce zprostil funkce), není dlužník pod dohledem ani soudu ani insolvenčního správce. Pokud by však někdo do 3 let od právní moci osvobozujícího usnesení podal soudu takové informace, na základě kterých by se soud mohl domnívat, že dlužník sledoval podáním insolvenčního návrhu nepoctivý záměr (např. pokud dlužník zatajil nějaký svůj příjem), pak může soud dlužníkovi osvobozující usnesení odejmout. V takovém případě by věřitelé mohli zbytek svých pohledávek opět vymáhat, a to i prostřednictvím exekutora