Trestní stíhání (poškození věřitele) a vstup do oddlužení

Trestní stíhání (poškození věřitele) a vstup do oddlužení

Dobrý den.

Jsem t. č. trestně stíhán (věc se asi 2 roky vlažnou rychlostí vyšetřovala, pak se změnila v trestní stíhání a od té doby se opět již půl roku nic neděje) za údajné poškození věřitele (tím, že mezi lety 2018 – 2020 jsem pro své transakce nad rámec nezabavitelných částek měl používat bankovní účty cizích osob, na kterých jsem byl veden jako disponent). Celková prozatím tvrzená škoda je cca 300 000 Kč.

Zajímá mne, zda v takové fázi má vůbec smysl uvažovat o oddlužení, zda to soud rovnou nesmete ze stolu jakožto “nepoctivý záměr”?
A i kdyby oddlužení v první fázi schválil, předpokládám, že až bude výše popsaná kauza nějak pravomocně rozhodnuta (což může zjevně trvat roky…) v můj neprospěch, tak může oddlužení zas kdykoli zrušit, že?

Má tedy za daných okolností vůbec smysl o insolvenci uvažovat?
I s přihlédnutím k faktu, že dnešní doba se stále více stává jakýmsi “splněným snem StB” (FAÚ, Centrální evidence účtů atp…), vše je čím dál propojenější a člověk nikdy neví, kterou podobně “zatajenou” stokorunu na něj kdokoli kdykoli zas ‘vytáhne’…?

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

samo trestní stíhání či odsouzení pro majetkový trestný čin nejsou důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení popř, zrušení již schváleného oddlužení. Jsou samozřejmě indicií nasvědčující nepoctivému  záměru dlužníka. Nicméně soud zkoumá  všechny vzájemné souvislosti včetně přístupu dlužníka k úhradě popř. splácení způsobené škody, apod. Takže rozhodnutí soudu nemohu předjímat.

V souvislosti s Vámi uváděným  trestním stíháním  upozorňuji na skutečnost, že i po úspěšném oddlužení a získání osvobozujícího usnesení, se toto osvobození  nevztahuje mimo jiné na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Takže povinnost uhradit tyto pohledávky trvá i po skončení oddlužení.