termín

termín

Dobrý den, přihlásí-li věřitel svou pohledávku k zařazení do soupisu dluhů k oddlužení den po uplynutí dvouměsíční lhůty, je tato pohledávka zahrnuta k celkový dluhům? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud věřitel přihlásil pohledávku po uplynutí lhůty k podání přihlášek, nebude se k jeho přihlášce přihlížet. To znamená, že do dluhů, které budou do oddlužení hrazeny, zahrnutá nebude.