Svatba

Svatba

Dobrý den mám dotaz jsem v insolvenci a mám před svatbou máme prosím sepsat nějakou smlouvu že nastávající nemá s mojima dluhy před svatbou nic společného

Odpověď

Dobrý den,

pokud proti Vám nebyla vedena exeuce před tím, než jste podala insolvenční návrh, není třeba uzavírat předmanželskou smlouvu. Jestliže však proti Vám byla vedena exekuce před tím, než jste podala insolvenční návrh, bylo by lepší z důvodu maximální ochrany Vašeho snoubence, abyste si ujednali manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim by v tomto případě měl spočívat v režimu oddělených jmění (uzavřením sňatku nevznikne klasické společné jmění manželů). Smlouva o manželském majetkovém režimu musí mít formu veřejné listiny, tzn. že ji musí sepsat notář, a musí být zapsána do veřejného seznamu. Do tohoto seznamu ji zapíše notář, a to na žádost obou snoubenců/manželů.