Strhnutí peněz z účtu během insolvenčního řízení

Strhnutí peněz z účtu během insolvenčního řízení

Dobrý den,
Mám otázku můj přítel je v insolvenčním řízení a minulý měsíc mu jedna firma vzala zbytek výplaty co tam měl. A tenhle měsíc mu sebrali celou výplatu. Dluh u ní má už z předešlých let . Takže co s tím můžeme udělat ? Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

peníze z bankovního účtu si nemůže jen tak vzít nějaká firma, i když jí majitel účtu dlužní peníze. Peníze z účtu odepisuje (převádí) banka na příkaz zejm. exekutora, soudu, insolvenčního správce a orgánů státní správy (např. finanční úřad, celní úřad, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení). Kdo přikázal bance, aby odepsala (převedla) peníze z účtu Vašeho přítele, to by mu měla sdělit jeho banka. Jestliže je Váš přítel v insolvenci, ale před podáním insolvenčního návrhu už měl exekuci, a soud zatím nevydal usnesení o jeho úpadku, pak mohlo legálně dojít k tomu, že banka odepsala (převedela) peníze z účtu Vašeho přítele na příkaz exekutora. Exekutor může provádět exekuci i po zahájení insolvenčního řízení, ale jen do okamžiku, kdy soud vydá usnesení o úpadku, neboť teprve tímto okamžikem se exekuce přerušuje, resp. exekutor nesmí od tohoto okamžiku činit žádné kroky vedoucí k vymožení pohledávky.

Jestliže byly prostředky odepsány (převedeny) na účet příkazce (pravděpodobně exekutora), jediné, co může Váš přítel udělat, je, aby vyzval příkazce o vrácení tzv. nezabavitelné částky, když tuto částku musí mít dlužník dle nálezu Ústavního soudu k dispozici, i když se nachází na jeho bankovním účtu. Do budoucna doporučuji, aby si přítel nechal mzdu vyplácet na účet 3. osoby (např. na Váš). Účet 3. osoby exekutor zablokovat nemůže.