Střet nalézacího a insolv. řízení

Střet nalézacího a insolv. řízení

Dobrý den, v roce 2023 jsem podala na dlužnici žalobu na ochranu osobnosti, o omluvu a přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 50.000,- Kč. Dnes mi bylo doručeno vyrozuměn soudu o přerušení řízení z důvodu zjištění úpadku žalované (dlužnice). Soud mne vyzývá, abych sdělila, zda má vyčkat skončení insolvenčního řízení, či zda navrhuji jiný procesní postup (zejména s ohledem na možné osvobození od placení pohledávek po splnění oddlužení). V Ins. rejstříku jsem se dočetla, že dlužnice bude patrně schopna uspokojit věřitele ve 100%, neboť dojde k prodeji jejího majetku a nadále podniká. Nevím, jak postupovat, zda musím zadostiučinění ve výši 50 tisíc Kč, o kterém soud dosud nerozhodl, přihlásit do ins. řízení, co bude s nárokem na omluvu. zkrátka jak mám ve věci postupovat. Děkuji mnohokrát za radu a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

soud by měl řízení o omluvu vyloučit do samostatného řízení a pokračovat v něm. V řízení o finančním nároku jednat nemůže, tam se musí řízení přerušit. Vy byste si měla podat do insolvenčního řízení přihlášku věřitele, bude-li popřena, je pak nutné podat incidenční žalobu.