Srážky

Srážky

dobrý den,
chtěl bych se zeptat na srážky z příjmu. V červenci mi bylo povoleno oddlužení. Do té doby mi zaměstnavatel prováděl srážku ze mzdy pro nepřednostní exekuce (cca ve výši kolem 5000 Kč). Nyní v srpnu mi provedl srážku jako u přednostní exekuce (přes 10 000 Kč). Na účtárně mi bylo řečeno, že volali správkyni a ta jim to tak řekla. Tak jsem se obrátil na správkyni s dotazem, proč se mi po povolení oddlužení zvyšují exekuční srážky ze mzdy z nepřednostních na přednostní? Domnívám se, že srážky ze mzdy se navyšují až po schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. Na tento dotaz mi odpověděla: pravdou je, že provádění srážky ze mzdy jako nepřednostní pohledávky je věcí v insolvenčním řízení novou, ale já mám právě za to, že je nutno vycházet z § 282 občanského soudního řádu v návaznosti na § 109 odst. 1 písm. c), jelikož insolvenční řízení bylo zahájeno a zákon neřeší dva režimy v období zahájení insolvenčního řízení a jinak v období povolení oddlužení splátkovým kalendářem.
Prosím tedy o sdělení, jaké srážky by mi měly být strhávány do doby, než od soudu dostanu usnesení o splátkovém kalendáři. děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v první řadě Vaše mzdová účetní neměla kontaktovat insolvenční správkyni (IS), protože ta nerozhoduje o výši splátek/srážek, resp. nemůže přikázat zaměstnavateli, aby Vám začal provádět insolvenční srážky. Takový příkaz vydává pouze insolvenční soud, a to poté, co obdrží od IS tzv. zprávu pro odddlužení (tuto zprávu podává IS soudu po osobním jednání s dlužníkem). V praxi to probíhá tak, že zaměstnavatel provádí dlužníkovi exekuční srážky i po rozhodnutí o povolení oddlužení, pouze je neodesílá na účet exekutora, nýbrž je zadržuje (deponuje) na svém účtu, a to až do doby, než obdrží příkaz od insolvenčního soudu k provádění insolvenčních srážek. Zadržené (deponované) srážky pak zaměstnavatel poukáže na účet IS nejpozději s první provedenou insolvenční srážkou. V daném případě Vám doporučuji, abyste insolvenčnímu soudu napsal, že Vám zaměstnavatel na pokyn IS zvýšil srážky, resp. začal provádět insolvenční srážky, a že se domníváte, že IS nemůže takový pokyn zaměstnavateli dát, a proto požadujete, aby insolvenční soud v rámci předběžného opatření přikázal zaměstnavateli provádět (opět) jen exekuční srážky. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví a takové opatření vydá, měl byste poté od zaměstnavatele požadovat výplatu částky odpovídající neoprávněně provedeným srážkám. V případě, že zaměstnavatel tyto srážky již odeslal na účet IS, měl byste tuto částku vyžadovat po IS.