Srážky z platu dlužníka

Srážky z platu dlužníka

Dobrý den S manželkou jsme byli v insolvenci, která nám byla zrušena a byl prohlášený nepatrný konkurs. Ins.správkyně zaslala soudu pak konečnou zprávu dne 8.3.2019.Nato byly soudu zaslány námitky a soud vyzval ins.správkyni aby se k věci vyjádřila. Dosud jsou nám ke dni 22.5.2019 ze mzdy a důchodu stahovány částky ins.správkyni a na na náš dotaz, jak dlouho tak bude činit nereagovala. Nevíme co v dané situaci můžem dělat. Děkujeme za odpověď

Odpověď

Vzhledem k tomu, že v případě insolvenčního řízení zahájeného na návrh dlužník  do majetkové podstaty náleží  i majetek dlužníka, který nabyl v průběhu insolvenčního řízení, což je i mzda nebo plat vyplácený v průběhu insolvenčního řízení, jsou srážky z platu dlužníka prováděny po celou dobu trvání insolvenčního řízení, tedy i po dobu, kdy je rozhodováno o námitkách proti konečné zprávě až do doby o rozhodnutí o ukončení řízení.