Srážky před povolením oddlužení

Srážky před povolením oddlužení

Dobrý den již jednou jsem se tu ptal na srážky před povolením oddlužení, ačkoli jsem měl nepřednostní pohledávky, jsou mi deponovány srážky jako přednostní. Po mojí stížnosti se IS odvolal na judikát NS z 13.10.20 a zároveň na toto:

Podle ustanovení § 205 odst. 1 I. Z., jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty
majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,
jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 109 odst. 4 I. Z., účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění
vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 I. Z., příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty ve stejném rozsahu,
v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Prosím o váš názor Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Podle našeho názoru, pokud máte exekuce pro nepřednostní pohledávky, měly srážky v nezměněné výši být prováděné až do  schválení oddlužení, kdy v usnesení o schválení oddlužení soud rozhodne i o provádění srážek pro oddlužení. Jestliže  Váš insolvenční správce zadal jiný pokyn, obraťte se s žádostí o nápravu na Váš insolvenční soud.