srážky exekutora

srážky exekutora

Exekutor podal pokyn ČSSZ, aby mi krátila starobní důchod o částku stanovenou zákonem. To je OK. Stejný exekutor, ale po nějaké době mi sebral z téhož účtu částku cca 40 tis.Kč, které se tam nastřádaly po pár korunách a byly pouze a jenom ze zasílaného starobního důchodu, takže neměla již být postihována! Exekutora se požádalo vrácení neoprávněně exekuované částky a zaslal jsem mu i nález Ústavního soudu se stejným názorem. Exekutor mi však opakovaně odepsal, že mi už nic nevrátí! Co s tím mám dělat? Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že prostředky na účtu jsou tvořeny pouze nezabavitelnými částkami z důchodu, doporučuji podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to v rozsahu exekuce vedené přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Důvodem je právě skutečnost, že Vám na účet chodí pouze nezabavitelná část důchodu. Tuto skutečnost musíte v návrhu doložit. To je možné potvrzením ČSSZ, že Vám  na tento konkrétní účet posílá  pouze nezabavitelnou část důchodu (období a částka) a výpisy z běžného účtu. Pokud exekutor Vašemu návrhu na částečné zastavení exekuce nevyhoví, musí návrh předložit k rozhodnutí soudu. Spolu s návrhem podejte žádost na odklad exekuce, aby exekutor  nevyplatil finanční prostředky oprávněnému.