srážky exekutora

srážky exekutora

Reaguji na vaši odpověď k mému dotazu z 20.4. 2021. Uvádíte, abych podal návrh na částečné zastavení exekuce a doložil to potvrzením ČSSZ a výpisy z účtu. Exekuce je již zastavena, ale finanční prostředky odebral ještě v době, kdy exekuce byla v běhu. Exekutorovi jsem poslal nejen výpisy z účtu, kde je zcela pregnantně vidět, že jde pouze o starobní důchod, ale dostal i stanoviska odborníků a Nález ústavního soudu, kde je všude uváděno, že již exekuovaný příjem (mzda, důchod) nesmí být znovu exekučně postihován. Exekutor mi však opakovaně píše, že už mi nic nevrátí. Mohu si na něj stěžovat na komoře, Min. spravedlnosti, nebo podat žalobu k soudu, či co mám udělat? Jsem vlastně obrán o peníze, které jsou již nezabavitelné!

Odpověď

Dobrý den,

stížnost na postup exekutora můžete podat jak na Ministerstvo spravedlnosti ČR jako orgán dohledu, tak i na Exekutorskou komoru, která v případě zjištění pochybení může s exekutorem zahájit kárné řízení.