srážky

srážky

Dobrý den
Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď, víte spíše mě trápí ,že jsem věřil když exekutor se stavěl liknavě a já při rozhodování o náhradách ( jde o náhrady po autonehodě v r. 2007 za kterou jsem vykonal trest odnětí svobody v délce 4 roky) včetně exekučního řízení jsem nečinil žádné obstrukce a exekutor nemu-sel ani žádný majetek hledat a ani nedohledal, protože všechen byl zapsán na mém listu vlastnickém.
Exekutor ač si byl vědom výši dluhu ( 3 mil Kč), tento řešil postupným prodejem pozemků a až koncem roku 2018 teprve začal s prodejem druhého domu ,který pokud by prodal na začátku pokryl by dluhy a ještě by mi zůstalo. Ale to již pro úroky z prodlení dluh narostl o více než 100 %. V době kdy měl exekutor ve svém držení podstatnou část obnosu z tohoto prodeje se mě naskytla možnost
oddlužení v insolvenčním řízení , protože jsem byl a jsem invalidou III.st a podle novely jež vešla v platnost se mě týkalo ust. insolvenčního zákona § 412a . Nynější stav a řešení pohledávek konkurzem mě nejenže neoddluží , ale na-opak se stav oproti původnímu rapidně zhorší . To proto , že nebudu oddlužen a dluh jenž byl před zahájením oddlužení ( Vyhláška o zahájení insolvenční řízení 30.10. 2019 ) rapidně naroste naběhnutím stanovených úroků z prodlení i po dobu ve které byly tyto úroky přerušeny řízením o oddlužení. Namísto od-dlužení dojde k rapidnímu nárůstu jeho dluhu o vice jak o 1/3 . Tento stav vyvolá u mě nejen vyšší dluh , ale zatížím dluhem následníky, protože i dluhy se dědí . Je to u mě druhý a doživotní trest a proč? Protože měl jsem a stále majetek který neuteče exekutorovi ani ins. správci. Toto není pomoc státu ale zlodějna. Kdybych to věděl vše bych prodal , ale věřil jsem že to zvládnu i bez takového jednání

Odpověď

Dobrý den,

k Vaší situaci mohu říci jen toliko, že po skončení konkurzu můžete podat ihned nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a v novém insolvenčním řízení, budete-li splňovat podmínky pro povolení/schválení oddlužení, se můžete vypořádat s dluhy, které Vám zůstanou po konkurzu.