Srážka ze mzdy

Srážka ze mzdy

Dobrý den chci jít do insolvence a jen informativně se chci zeptat.
Pokud si zařídím insolvenci je tam nějaký čas na to aby se přihlásili další případní exekutoři , myslím 2 nebo 3 měsíce a během této doby mi bude chodit celá výplata nebo se bude strhávat dal? Díky za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

věřitelé (včetně exekutorů) mají lhůtu na přihlášení svých pohledávek v délce 2 měsíců, přičemž tato lhůtá počíná plynout okamžikem zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Exekuční srážky se však provádějí i po zveřejnění usnesení o úpadku, ale již nejsou odesílány na účet exekutora, nýbrž jsou zadržovány (deponovány) na účtu zaměstnavatele. Deponované srážky poukáže zaměstnavatel na účet insolvenčního správce (IS) poté, co mu soud doručí usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Následně začíná zaměstnavatel provádět insolvenční srážky ze mzdy dlužníka, které poukazuje na účet IS.