Sponzorský dar

Sponzorský dar

Dobrý den, budu v příštím roce žádat ÚP o příspěvek na auto, následně bych rád požádal o sponzorský dar abych mohl koupit novější auto, je možné požádat soud aby tento dar nebyl použit na uspokojení věřitelů ale mohl jsem jen použít na zakoupení vozidla?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel  insolvenční zákon s touto možností nepočítá. V ust. § 412 odst. 1 písm.a) ukládá dlužníkovi povinnost vydat insolvenčnímu správci mimo jiné i hodnoty získané darem, aniž by upravoval okolnosti, za kterých dlužník tuto povinnost plnit nemusí.  Přesto bych Vám doporučila, abyste se na insolvenční soud se žádostí o povolení výjimky z tohoto ustanovení  obrátil, popř. požádal soud o  stanovení podmínek, za kterých byste sponzorský dar nemusel odevzdat a nebylo to z vaší strany porušením povinností stanovených insolvenčním zákonem.