Společné oddlužení manželů ze Slovenska

Společné oddlužení manželů ze Slovenska

Dobrý den,
je možné zažádat o společné oddlužení manželů, kteří mají slovenské občanství, zde pouze přechodný pobyt. Vzali se zde v ČR, ale čekají na oddací list ze Slovenska a manželka si kvůli tomu ani nemůže změnit příjmení na to, které má v oddacím listu? Pokud ano, které příjmení má manželka vykazovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o oddlužení v České republice může požádat každý dlužník (fyzická osoba), který má v ČR tzv. hlavní zájem (převážnou část roku se zde zdržuje, má zde domácnost), a to bez ohledu na to, jakou má národnost. K insolvenčnímu návrhu, resp. ke společnému insolvenčnímu návrhu manželů se přikládá mj. oddací list. Dotyční manželé budou tedy moci podat společný insolvenční návrh, až získají oddací list a až budou mít manželé nové průkazy totožnosti (ty budou předkládat při ověřování jejich podpisů na plné moci pro sepisovatele insolvenčního návrhu).