Splnění oddlužení – 3 nebo 5 let?

Splnění oddlužení – 3 nebo 5 let?

Dobrý den,

od března 2021 jsem v insolvenci, mám po celou dobu až doteď invalidní důchod 3. stupně a nepracuji. Pokud by 3. stupeň mé invalidity trval “po celou dobu oddlužení”, tj. celé 3 roky, došlo by u mě po 3 letech s ohledem na invaliditu ke “splnění oddlužení”.

V lednu 2022 proběhla bez mé přítomnosti revize mého zdravotního stavu a dle posudku mi byl snížen 3. stupeň ID na 1. stupeň ID. Samozřejmě teď ještě čekám na rozhodnutí od ČSSZ, nicméně ke snížení ID ze 3. do 1. stupně u mě v nejbližších dnech či týdnech dojde.

Znamená to, že bude mé oddlužení prodlouženo a bude nyní trvat 5 let?

Kdy “musí” být člověk invalidní ve 2. či 3. stupni dle insolvenčního zákona, aby bylo “splněno oddlužení” již po 3 letech od jeho zahájení?

1. Po celou dobu 3 let?
2. Jen na začátku oddlužení, poté už na snížení ID do 1. stupně nezáleží (toto může být můj případ)?
3. Jen na konci oddlužení, předtím na tom nezáleží?
3. Na začátku a na konci (tj. přesně po 3 letech od schválení) oddlužení, v mezičase na nižším stupni ID nezáleží (toto může být teoreticky také můj případ)?

Jakým způsobem je toto celé řešeno při změnách stupně ID?

Děkuji předem za Vaši odpověď,

Jiří Janda

Odpověď

Dobrý den,

aby bylo oddlužení ukončeno po 3 letech splácení z důvodu invalidity dlužníka, musí být dlužník v 2. nebo 3. stupni invalidity ke dni splatnosti 36. splátky (jiné okolnosti nejsou podstatné). Oddlužení tedy skončí po 3 letech splácení dlužníkovi, který sice nevstupoval do oddlužení jako invalida, ale byla mu nejpozději ke dni splatnosti 36. splátky přiznána invalidita 2. nebo 3. stupně, a naopak oddlužení neskončí po 3 letech splácení dlužníkovi, který sice do oddlužení vstupoval jako invalida v 2. nebo 3. stupni, ale před splatností 36. splátky mu byla invalidita snížena na 1. stupeň. Není-li dlužník ke dni splatnosti 36. splátky ve 2. nebo 3. stupni invalidity, pak bez ohledu na to, v jakém stavu (invalida – neinvalida) do oddlužení vstupoval, mu oddlužení (splátkový kalendář) nekončí. Oddlužení mu v takovém případě skončí buď v okamžiku zaplacení 100% zjištěných pohledávek, nebo nejpozději po zaplacení 60. splátky.