Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty

Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty

Dobrý den, tak mi přišlo schváleni insolvence, bohužel z toho nejsem moc moudra (vím budu si volat s IS)
Jde mi o dotaz kde i já i IS se vyjádřila k automobilu, ze nedoporučuje zpeněžení… odpověď soudu je:

Ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že IS nezjistila existenci skutečností, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. IS zhodnotila předpokládané plnění nezajištěným věřitelům při všech možných způsobech oddlužení, přičemž navrhla schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. IS dále ve zprávě pro oddlužení sdělila, že dlužnice vlastní osobní automobil Renault Clio. Osobní automobil dlužnice využívá k přivýdělku a nenavrhuje tedy vydání ke zpeněžení. Soud tudíž nerozhodl o povinnosti dlužnice majetek vydat a plnění oddlužení tak bude probíhat hrazením splátkového kalendáře. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přihlášených věřitelů ani dlužnice nepodali proti zprávě pro oddlužení a jejím závěrům námitky, soud v souladu s § 402 odst. 5 IZ schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty – výrok III.

Mohu to chápat tak, že automobil zůstává mně dále k přivýdělku s je tak vyjmut z majetku? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ano, soud na návrh Vašeho insolvenčního správce určil, že se Váš automobil nebude zpeněžovat, tedy Vám zůstává k výkonu přivýdělku.