Splácení podmíněné pohledávky

Splácení podmíněné pohledávky

Dobrý den,
od poloviny roku 2021 jsem v insolvenci. Jeden z věřitelů uplatnil pohledávku podmíněnou tzv.podmínkou odkládací. Před zahájeném insolvence mi tímto věřitelem byly vyplaceny provize za zprostředkování uzavření pojišťovacích smluv. V případě, že klient smlovu ukončí předčasně, mám povinnost úměrnou část provize vrátit. V této pohledávce je však součet všech vyplacených provizí a ze zprávy o přezkumu vyplývá, že mám tuto pohledávku splácet v plné výši, přestože podmínky pro vrácení provizí ke dni zahájení oddlužení nebyly splněny. Dle mého názoru by tedy splátky této pohledávky snad měly být insolvenčním správcem někde deponovány a věřiteli vyplacena pouze poměrná část z provizí, u nich v průběhu oddlužení dojde ke splnění podmínek pro jejich vrácení. Je tento můj názor správný, a pokud ano, má insolvenční správce povinnost mne o nakládání se splátkami této pohledávky na moje vyžádíní informovat? Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

pokud byla pohledávka zjištěna jako podmíněná, splátky na tuto pohledávku správce deponuje do doby, než dojde ke splnění rozvazovací podmínky. Po splnění této podmínky správce vyplatí deponované částky věřiteli a dále pokračuje  ve vyplácení pohledávek podle jejich poměru. Jestliže ke splnění rozvazovací podmínky nedojde do skončení splátkového kalendáře, správce deponovanou částku poměrně rozdělí mezi ostatní věřitele. Insolvenční správce nemá  povinnost informovat dlužníka o plnění jednotlivých zjištěných pohledávek. Všechny nezbytné informace jsou k dispozici ve zprávě správce o plnění oddlužení, kterou předkládá soudu zpravidla jednou ročně, pokud v rozhodnutí soudu není stanoveno jinak. Zprávy jsou zvěřejňovány v insolvenčním rejstříku. Pokud byste se skutečnosti ve zprávě obsaženými nesouhlasil, můžete se s Vašimi připomínkami obrátit přímo na insolvenční soud. Ten vyzve správce k podání vysvětlení.