Splacení insolvence

Splacení insolvence

Dobrý den, čekám na schválení insolvence soudem. Tchán mi nabídl, že by si zkusil vzít úvěr abych si mohla dluhy vyplatit. Insolvenční správkyni bych musela vyplatit jen po dobu úkonu? Nebude to problém, pokud to tchánovi schválí a já vyplatím 100% hned po schválení soudem? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může kdykoliv po schválení oddlužení jednorázově doplatit všechny přihlášené pohledávky. Insolvenční správce má nárok na odměnu jen za dobu od povolení oddlužení do splacení 100% pohledávek. Odměna insolvenčního správce představuje 1 089 Kč za každý měsíc, počínaje měsícem, ve kterém bylo povoleno oddlužení, do měsíce, v němž dojde k zaplacení 100% přihlášených pohledávek, a dále částku 250 Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky. Při jednorázovém doplacení přihlášených pohledávek si insolvenční správce s největší pravděpodobností naúčtuje ještě odměnu z jednorázové platby. Proto doporučuji projednat Váš záměr jednorázově doplatit všechny dluhy s insolvenčním správcem, který Vám sdělí přesnou částku k doplacení. Po zaplacení 100% přihlášených pohledávek podá insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud vydá usnesení, kterým Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek (tj. úroků a pohledávek, které si věřitelé nepřihlásili). Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.