Splacení dluhů

Splacení dluhů

Dobrý den.
V lednu jsem měla soud za majetkovou činnost za zpronevěru a bylo mi určeno splácet dle svých možností bývalému zamestnavsteli, v březnu jsem se přihlásila do insolvence, již mám insolvenčního správce. Můj dotaz zní jak mám chápat splácet dle svých možností a druhý dotaz, mám už teď platit dle svých možností bývalému zaměstnavateli ? A nebo mi to bude strhávát insolvenční správce po zahájení insolvence.? Období na přihlášky věřitelů končí až v květnu, proto si nejsem jistá a nerada bych měla zbytečné problémy.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

nyní, když máte povolené oddlužení, byste už neměla platit žádnému věřiteli, tedy ani Vašemu bývalému zaměstnavateli. Všichni věřitelé vč. Vašeho bývalého zaměstnavatele si musí přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení a jejich pohledávky budou uspokojovány podle pravidel insolvenčního řízení, tedy poměrně. Pokud v rámci insolvenčního řízení nesplatíte 100% přihlášených pohledávek a soud Vás po uplynutí 5 let osvobodí od placení zbylých pohledávek, nebude se toto osvobození vztahovat na tu pohledávku z titulu náhrady škody, která Vám byla uložena v trestním řízení. Jinak řečeno, po skončení insolvenčního řízení bude moci Váš bývalý zaměstnavatel vymáhat zbytek své pohledávky (náhrady škody).