Špatná finanční situace – zvolit insolvenci?

Špatná finanční situace – zvolit insolvenci?

Dobrý den, bohužel jsem svoji rodinu dostala do špatné situace a manželovi zamrazili kartu. Každý nám radí si udělat insolvenci, ale nechceme abychom přišly o dům, máme tu vnučku. Mohli by jste mi poradit?Děkuji

Odpověď

Novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 poskytuje v určitých případech ochranu před prodejem nemovitosti dlužníka. Nemovitost musí sloužit jako obydlí dlužníka (tzn. že v ní musí dlužník fakticky bydlet), na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo a nemovitost nesmí svojí hodnotou převyšovat částku, za kterou lze v daném místě a čase pořídit srovnatelnou nemovitost. Způsob výpočtu částky, za kterou lze v daném místě (okrese) a čase pořídit srovnatelnou nemovitost, upravuje Nařízení vlády č. 189/2019 Sb. Vzhledem k tomu, že od účinnosti novely insolvenčního zákona uplynula krátká doba a není ještě ustálená praxe v této otázce, je třeba si uvědomit, že může dojít k prodeji Vaší nemovitosti v případě podání insolvenčního návrhu. Insolvenční zákon dává alespoň nějakou naději, že dlužník o nemovitost nepřijde. Prodej nemovitosti však hrozí, i když nepodáte insolvenční návrh, a to v případě, že dojde k nařízení exekuce. A exekuční řád ochranu podobnou té, jakou dává insolvenční zákon, nedává. Obecně existuje možnost získat tzv. úvěr se zástavou k nemovitosti. Na trhu existují společnosti, které poskytují úvěry dlužníkům na zaplacení jejich dluhů. Takové společnosti však požadují do zástavy nemovitost, jejíž hodnota bude alespoň o 30% vyšší než výše požadovaného úvěru. Navíc je třeba počítat s tím, že takové společnosti mají vyšší úroky a citelné sankce v případě prodlení. Jde-li Vám o to, aby mohla vnučka nemovitost užívat, mohli byste jí k nemovitosti zřídit tzv. služebnost užívacího práva (toto právo by mělo být zapsáno v katastru nemovitostí), nezakazuje-li Vám něco zřídit k nemovitosti věcná práva. V případě, že by došlo k prodeji nemovitosti, musel by její nabyvatel strpět toto vnuččino užívací právo. Každopádně bych Vám doporučil konzultovat Vaši situaci s nějakou organizací, která se zabývá oddlužením (seznam bezplatných organizací naleznete na https://sako.justice.cz/).