Snížení úroků v insolvenci

Snížení úroků v insolvenci

Dobrý den bylo by možné z mého dluhu snížit úroky v případě insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

Jestliže již máte pohledávky vykonatelné, zřejmě již nebude možné výší závazku o úroky snížit, bude důležité, zda insolvenční správce pohledávky popře co do výše či nikoli. U vykonatelných pohledávek se však toto prakticky neděje. Po novele IZ účinné od 1.6.2019 však v oddlužení hradíte nejdříve tzv. pohledávky nepodřízené, teprve až tyto doplatíte ze 100%, plní se na pohledávky podřízené ( to jsou úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky v okamžiku jejího vzniku. Toto se ale nevztahuje na závazky z podnikání.