Snížení splátek insolvence před ukončením

Snížení splátek insolvence před ukončením

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám dva měsíce před ukončením insolvence Za týden jdu znova na operaci jednu už mám za sebou takže jsem byla dlouhodobě nemocná musím nějaké peníze doplatit je možnost nějakých snížených splátek

Odpověď

Dobrý den,

z insolvenčního rejstříku vyplývá, že jste měla 1. splátku v měsíci listopadu 2018, takže poslední splátka připadá na měsíc říjen 2023. Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 14.5.2023 vyplývá, že jste do 4/2023 zaplatila 20,55% pohledávek a předpokládá se, že celkové uspokojení Vašich věřitelů dosáhne 23,06% pohledávek. Aby Vás soud osvobodil od placení zbylých závazků, musela byste mít tento měsíc (říjen) zaplaceno min. 30% pohledávek. Vzhledem k tomu, že Vám splátkový kalendář končí tento měsíc, není zde žádný prostor pro snížení splátek. Jestliže nebudete mít v říjnu splaceno alespoň 30% pohledávek (potřebnou částku můžete vložit jednorázově na účet insolvenčního správce nejpozději do dne splatnosti říjnové splátky), soud Vás neosvobodí od placení zbylých pohledávek a bude se pokračovat v exekucích. Soud může osvobodit dlužníka od placení zbylých pohledávek, i když nesplatil ani 30% pohledávek za 5 let, dlužník však musí podat u soudu (písemný) návrh na osvobození od placení zbylých pohledávek a musí v něm tvrdit (a doložit), že k zaplacení 30% pohledávek nedošlo z důvodů, které dlužník nezavinil (nemohl je ovlivnit), a dále musí uvést, že by věřitelé nedostali v konkurzu (jiný způsob řešení úpadku – prodej majetku) více než dostali v oddlužení. Takovým důvodem může být např. dlouhodobá pracovní neschopnost, nebo důsledek pandemie koronaviru (ztráta zaměstnání či snížení příjmu). Pokud se domníváte, že byste zaplatila alespoň 30% pohledávek za dobu 5 let, kdybyste v tomto období nebyla v pracovní neschopnosti, počkejte, až se v insolvenčním rejstříku objeví zpráva insolvenčního správce o splnění oddlužení, a poté podejte návrh na osvobození od placení zbylých pohledávek. Přiložte k němu doklady prokazující dobu pracovní neschopnosti a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění. Zároveň byste měla soudu napsat/vyčíslit, jaké byste měla srážky v těch měsících, kdy jste byla v pracovní neschopnosti, kdybyste v pracovní neschopnosti nebyla. V případě, že by soud Vašemu návrhu nevyhověl, mohla byste proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Pokud by odvolací soud potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu, mohla byste poté podat nový insolvenční návrh a projít znovu celým procesem oddlužení. V současné době platí mírnější podmínky (zejm. byla odstraněna hranice 30% a stačí, když dlužník platí alespoň 2 178 Kč měsíčně) a je možné, že od ledna 2024 dojde navíc ke zkrácení oddlužení z 5 let na 3 roky.