Snížení příjmu v důsledku dlouhodobé nemoci

Snížení příjmu v důsledku dlouhodobé nemoci

Partner je 2. roky v oddlužení ,náhle onemocněl na rakovinu slinivky břišní prognóza 2roky života a nemocenské dávky 6200kč co dělat když splátku má určenu viši než nemocenskou dávku. Moc děkuji

Odpověď

Má-li Váš partner soudem povolenou nižší než zákonnou splátku, je třeba, aby napsal soudu, k jaké došlo změně (snížení příjmu v důsledku dlouhodobé nemoci) a aby požádal soud o změnu výše splátky. V žádosti/návrhu na určení nové splátky by měl Váš partner navrhnout, že bude své závazky nadále splácet z finančního daru od určité osoby (např. od Vás). K žádosti je třeba přiložit lékařskou zprávu s diagnózou, doklady o již vyplacených dávkách nemocenského pojištění a darovací smlouvu s úředně ověřenými podpisy, ve které se dárce (Vy?) zaváže, že bude dlužníkovi pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře vyplácet od toho a toho měsíce toho a toho roku vždy např. k 10. dni v měsíci částku XXX Kč. Výše této částky (daru) musí být v takové výši, aby došlo k úhradě min. 30% přihlášených nezajištěných závazků za zbývající dobu (cca 3 roky). Při výpočtu této částky je třeba počítat s tím, že si insolvenční správce z každé splátky odečte svoji odměnu ve výši 900 Kč, resp. 1 089 Kč, je-li plátcem DPH. Zároveň je třeba o celé situaci informovat insolvenčního správce. Domnívám se, že soud v tomto případě povolí změnu splátky. Potřebnou částku (dar) pak bude dárce (Vy?) poukazovat přímo na účet insolvenčního správce. Pokud by došlo k úmrtí před uplynutím 5 let od počátku splácení, soud insolvenční řízení zastaví a zahájí se dědické řízení.