smazání zápisu na katastru

smazání zápisu na katastru

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda exekutor muže nadále vymáhat pohledávku po ukončení insolvence a zbavení dlužníka veškerých dluhů pokud se do insolvenčního řízení přihlásil s nezajištěnou pohledávkou a již dříve na katastru nemovitostí vznikl zápis o Zástavním právu exekutorském podle § 69 a exekučního řádu. Exekutor nyní odmítá toto právo z katastru nechat vymazat.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vše závisí na charakteru vymáhané pohledávky. Pokud jde o pohledávku, na kterou se nevztahuje osvobozující usnesení, je postup exekutora oprávněný. Takovými pohledávkami jsou např. dlužné výživné,  zjištěná zajištěná pohledávka, jestliže v průběhu oddlužení nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, peněžitý trest nebo jiná majetková sankce uložená v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, atd.  U pohledávek, které pod režim osvobozujícího usnesení spadají, doporučuji podat návrh na zastavení exekuce. Pokud by návrhu na zastavení exekuce pověřený exekutor nevyhověl, bude i něm rozhodovat exekuční soud.