Smazání z rejstříku

Smazání z rejstříku

Dobrý den, pokud jsem insolvenci sám na svůj podnět ukončil, tedy podal jsem zpětvzetí návrhu(insolvence nebyla do té doby zatím schválena), kdy prosím dojde k odstranění z ISIR? Tedy, kdy dojde k tomu, aby mě tam už veřejně nikdo nenašel? Nebo tam budu napořád?

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste vzal insolvenční návrh zpět před rozhodnutím o úpadku (nedošlo k vydání rozhodnutí o úpadku), vymaže soud Vaše údaje z insolvenčního rejstříku na základě Vaší písemné žádosti. K výmazu údajů dojde do 15 dnů od doručení žádosti soudu.