Ručitel v insolvenci

Ručitel v insolvenci

Mám úvěr a mám ručitele a ten se dostal do insolvence a moje banka se přihlásila do insolvenčního řízení. Co s tím? Proč když já řádně splácím.

Odpověď

Dobrý den,

hlavní dlužník a jeho ručitel odpovídají za závazek společně a nerozdílně. Tím, že byl ručitel zapsán v insolvenčním rejstříku či nejpozději ke dni prohlášení úpadku, musí věřitel vypovědět úvěrovou smlouvu a celou zesplatněnou částku přihlásit do insolvenčního řízení. Vy si musíte s věřitelem dohodnout nový splátkový kalendář.