rozvrh majetkové podstaty

rozvrh majetkové podstaty

Dobrý den, insolv.správce dostal soudem uloženo provést rozvrh do 3 dnů ode dne právní moci usnesení vydaného 14.5.21. Jak dlouhá je právní moc ?? Musí insolvenční správce zveřejnit provedení rozvrhu v insolvenčním rejstříku ??
Moc děkuji Jiří

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o rozvrhu nabývá formálně právní moci patnáctým dnem po jeho doručení dlužníkovi. Insolvenční správce však nemůže provést rozvrh, tedy vyplatit částky jednotlivým věřitelům hned za další 3 dny, ale nejdříve poté, co soud vyznační doložku právní moci na tomto usnesení, resp. poté, co se objeví datum právní moci u tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a to může trvat i několik dnů či dokonce týdnů ode dne, kdy rozhodnutí formálně nabylo právní moci. Po provedení rozvrhu, tedy po vyplacení částek jednotlivým věřitelům, podává insolvenční správce soudu oznámení o provedení rozvrhu. Toto oznámení zveřejňuje soud v insolvenčním rejstříku.