Rozdělení dědictví mezi věřitele

Rozdělení dědictví mezi věřitele

Dcera zdědila cca 250tis,je v insolvenci…..začátkem ledna přišel dopis od soudu,ve kterém bylo povolení k přerozdělení mezi věřitele,povolení již nabylo právní moci.
Patřím mezi věřitele tak vím,že k rozdělení ještě nedošlo.
Kolik času má insolvenční správkyně na rozdělení těch peněz?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správkyně by měla provést výplatu peněžních prostředků tzv. bez zbytečného odkladu poté, co předmětné usnesení nabylo právní moci, resp. byla doložka právní moci vyznačena v insolvenčním rejstříku. Neučiní-li tak insolvenční správkyně do 15 dnů od okamžiku, kdy byla v insolvenčním rejstříku vyznačena doložka právní moci daného usnesení, vyzvěte ji, aby Vám tu částku neprodleně vyplatila. Neučiní-li tak do 3 dnů, obraťte se na insolvenční soud.